Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Dagne, Dagnis

Ekoskalu Rīcības dienas Vecsaules pamatskolā

   Jau desmito gadu Latvijas skolās norit Ekoskolu Rīcības dienas. Arī Vecsaules pamatskola ļoti aktīvi tajās iesaistījās.

   Ar devīzi “Maza rīcība -liela ietekme” skolēni zīmēja plakātus, infografikas un filmēja video par tēmām “Klimata pārmaiņas,” “Vides piesārņojums” un “Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. ” Safilmētos video skolēni skatījās bioloģijas un dabas zinību stundās, pārsprieda savas rīcības nozīmi vides un apkārtnes saudzēšanā.

   1.klases skolēni nedēļas garumā mācījās šķirot atkritumus. Rīcības nedēļas noslēgumā pirmklasnieki devās uz skolas bērnudārzu, kur dalījās ar savām iegūtajām zināšanām. Pasākuma noslēgumā bērni noskatījās filmiņu par atkritumu šķirošanu.

     Vecsaules pamatskola Ekoskolu programmā iesaistās jau vienpadsmito gadu, astoņus gadus pie skolas plīvo arī Zaļas Karogs.

 

Dace Sausā, Ekoskolas koordinatore Vecsaules pamatskolā

     Izglītības iestāde no 2010. gada darbojas Ekoskolu programmā, kas veido priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu, klimata pārmaiņām, apkārtējās vides sakopšanu un saudzēšanu. Ekoskolu programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas palīdz sasniegt gan mācību standartā un programmās definētos sasniedzamos rezultātus ,gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības mērķus

     No 2013. gada skola katru gadu saņem Ekoskolu augstāko novērtējumu – Starptautisko Zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu.

   2020./2021. m .g. skola izpildīja visus Ekoskolai izvirzītos uzdevumus un septīto reizi saņēma augstāko novērtējumu - Ekoskolu Zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu.

Ekopadome, iesaistot visu skolu, piedalījās vairākos projektos un konkursos:

  1. Starptautiskajā Bioekonomikas Aprites projektā.
  2. Konkursā “Mežs ienāk Jelgavā.”
  3. Zemkopības Ministrijas rīkotajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens.”
  4. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Šodien laukos.”
  5. Starptautiskajā Ekoskolu Rīcības nedēļā.                                                                                                                                              

         Par dalību konkursos un projektos ir saņemti dažādi apbalvojumi:

  1. vieta “Mūsu mazais pārgājiens,” naudas balva 450 eiro.
  2. vieta “Mežs ienāk Jelgavā, ”naudas balvas 450 eiro.

  

Ekoskolas vides pulciņa vadītāja Dace Sausā