23. septembrī skolā viesosies fotogrāfi no studijas ''Skolas foto''

Fotografēšanās notiks Vecsaules pamatskolā Vecsaulē un Ozolainē, pēc noteikta grafika.

Pasākums notiks ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Skolas administrācija