Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Kurts, Knuts, Gundars

Vecsaules pamatskolas pedagoģiskais personāls

2023./2024. mācību gads

Direktore - Aija Spriņķevecsaules skola 2 790x474

Direktores vietniece - Agra Ķēniņa

Direktores vietniece - Valentīna Slišāne

Direktores vietniece - Daina Jarmalaviča

Direktores vietniece, pirmsskolas metodiķe - Sandra Dembovska

Aija Vecvagare Pirmsskolas skolotāja
Baiba Graudiņa Pirmsskolas skolotāja
Maira Karlsone Pirmsskolas skolotāja
Sanita Rutka Pirmsskolas skolotāja
Laila Podniece Pirmsskolas skolotāja
Agate Vītola Vizuālās mākslas skolotāja
Ingrīda Zemļinska mūzikas skolotāja
Eva Brigmane deju skolotāja
Sabīne Treilība matemātikas skolotāja, 6.b kl. audzinātāja
Daina Jarmalaviča  krievu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja
Sandra Kalniņa datorikas un bioloģijas skolotāja
Arturs Kupčiuns sporta skolotājs 
Agra Ķēniņa  latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dace Sausā

bioloģijas un dabaszinību skolotāja, interešu izglītība-Ekoskola, 2.a klases audzinātāja 

Valentīna Līdaka pedagoga palīgs
Lauma Zariņa vēstures skolotāja, 3.a  klases audzinātāja 
Valentīna Slišāne 4.a klases audzinātāja
Sarma Kukute latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre, 6.a klases audzinātāja 
Diāna Gabranova  1.a klases audzinātāja
Linda Krūmiņa latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.a klases audzinātāja 
Inga Bernāte matemātikas un ģeogrāfijas skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Līga Lepse izglītības psihologs, 9.a klases audzinātāja
Inga Kursiša angļu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja