Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Dagne, Dagnis

Vecsaules pamatskolas pedagoģiskais personāls

2022./2023. mācību gads

Direktore - Aija SpriņķeVecsaules pamatskolas pedagogi 2022./2023.m.g.

Direktores vietniece - Agra Ķēniņa

Direktores vietniece - Valentīna Slišāne

Direktores vietniece - Daina Jarmalaviča

Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja, metodiķe - Sandra Dembovska

Aija Vecvagare 2-4 gad. grupas audz. Vecsaulē 
Baiba Graudiņa 2-4 gad. grupas audz. Ozolainē un Vecsaulē
Maira Karlsone 2-4 gad. grupas audz. Ozolainē 
Sanita Rutka 5-6 gad. grupas audz. Vecsaulē
Laila Podniece 5-6 gad. grupas audz. Ozolainē
Agate Vītola Skolotājs logopēds, pirmsskolas pedagogs
Sandra Dembovska Pirmsskolas pedagogs
Aija Vincūne Pirmsskolas pedagogs
Ingrīda Zemļinska mūzikas skolotāja
Sarmīte Zariņa mūzikas skolotāja
Eva Brigmane interešu izglītība-tautas dejas
Vija Brikere ķīmijas, fizikas skolotāja
Sabīne Treilība matemātikas skolotāja
Daina Jarmalaviča  krievu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja
Sandra Kalniņa  informātikas un bioloģijas skolotāja
Arturs Kupčiuns sporta skolotājs 
Agra Ķēniņa  latviešu valodas un literatūras skolotāja
Laila Podniece vizuālās mākslas, primsskolas pedagogs
Dace Sausā bioloģijas un dabaszinību skolotāja, interešu izglītība-Ekoskola, 1.a klases audzinātāja 
Valentīna Līdaka 2.a klases audzinātāja 
Laila Mažuika mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 3.a klases audzinātāja 
Lauma Zariņa vēstures skolotāja, 4.a  klases audzinātāja 
Valentīna Slišāne 4.b klases audzinātāja
Sarma Kukute latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre, 5.a klases audzinātāja 
Diāna Gabranova latviešu valodas skolotāja, 5.b klases audzinātāja
Linda Krūmiņa latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.a klases audzinātāja 
Inga Bernāte matemātikas un ģeogrāfijas skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Līga Lepse izglītības psihologs, 8.a klases audzinātāja
Inga Kursiša angļu valodas skolotāja, 9.a klases audzinātāja