Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Vecsaules pamatskolas pedagoģiskais personāls

2021./2022. mācību gads

Direktore - Lilija Bula

Direktores vietniece - Agra Ķēniņa

Direktores vietniece - Valentīna Slišāne

Direktores vietniece - Sarma Kukute

Aija Vecvagare 2-4 gad. grupas audz. Vecsaulē 
Baiba Graudiņa 2-4 gad. grupas audz. Ozolainē un Vecsaulē
Maira Karlsone 2-4 gad. grupas audz. Ozolainē 
Sanita Rutka 5-6 gad. grupas audz. Vecsaulē
Laila Podniece 5-6 gad. grupas audz. Ozolainē
Agate Vītola Skolotājs logopēds, 5-6 gad.grupas audz. Ozolainē
Sandra Dembovska Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja, 5-6 gad.grupas audz. Ozolainē
Aija Vincūne Mūzikas skolotāja pirmsskolā Vecsaulē
Ingrīda Zemļinska Mūzikas skolotāja pirmsskolā Ozolainē
Boriss Strausovs mājturības un tehnoloģiju (zēniem)  skolotājs
Antra Balgalve mūzikas skolotāja, interešu izglītība- vokālais ansamblis, koris, instrumentālais ansamblis
Inga Bernāte matemātikas un ģeogrāfijas skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Eva Brigmane interešu izglītība-tautas dejas
Lilija Bula ķīmijas skolotāja
Diāna Gabranova angļu valodas un latviešu valodas skolotāja, interešu izglītība-teātris, 4.b klases audzinātāja
Anna Guļkeviča  matemātikas, fizikas un ķīmijas skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Māra Iliņa matemātikas un fizikas skolotāja
Daina Jarmalaviča  krievu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja, interšu izglītība-teātris, 9.b klases audzinātāja
Sandra Kalniņa  informātikas un bioloģijas skolotāja, bibliotekāre
Linda Krūmiņa latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.a klases audzinātāja 
 Sarma Kukute  latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre, 6.b klases audzinātāja
Arturs Kupčiuns sporta skolotājs 
Inga Kursiša angļu valodas skolotāja, 9.a klases audzinātāja 
Agra Ķēniņa latviešu valodas un literatūras skolotāja
Līga Lepse izglītības psihologs 
Valentīna Līdaka krievu valodas skolotāja, 1.a klases audzinātāja 
Laila Mažuika mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja, 2.a klases audzinātāja 
Laila Podniece  vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja
Gita Rimševica dabaszinību un sociālo zinību skolotāja, 2. klases audzinātāja
Dace Sausā  bioloģijas un dabaszinību skolotāja, interešu izglītība-Ekoskola, 4.a klases audzinātāja 
Gunta Siliņa vizuālā mākslas skolotāja, interešu izglītība-skatuves runa, zīmēšana, gleznošana
Valentīna Slišāne 3.b klases audzinātāja
Lauma Zariņa vēstures skolotāja, 3.a  klases audzinātāja 

 Par mūsu skolotājiem:

Antra Balgalve 

Agate Vītola