• Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015511).