Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

 

 Vecsaules pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba reglaments


Diagnosticējošo darbu norises kārtība attālināto mācību laikā Vecsaules pamatskolā 2020./2021.m.g.

Kārtība, kādā Vecsaules pamatskolā tiek organizēts mācību process 2021./2022. mācību gadā no 1. novembra līdz 13. novembrim

Kārtība, kādā Vecsaules pamatskolā tiek organizēts mācību process 2021./2022. mācību gadā no 15. novembra


Paziņojums par datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu filmēšanas un fotografēšanas procesā

Privātuma politika

Sīkdatņu politika

Darbinieku personas datu apstrādes vadlīnijas

Noteikumi par izglītojamo fotografēšanu un filmēšanu skolā


Darba prioritātes un galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g.

Audzināšanas programma 2020.-2022.g.

Pašnovērtējums 2020./2021.m.g.

Izglītības iestādes attīstības plāns 2018.-2020. gadam 

Vecsaules pamatskolas nolikums

Ētikas kodekss


Kārtība, kādā notiek izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana

Kārtība, kādā tiek izsniegtas Zelta un Sudraba liecības

Garderobes lietošanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā notiek skolēnu mācību stundu kavējumu uzskaite un rīcība kavējumu novēršanā

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimības gadījumos 

Drošības un uzvedības noteikumi peldēšanas nodarbībās


Iekšējie kārtības noteikumi pirmsskolas grupās

Pirmsskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība