Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

zinibu diena

Skolā gadu gaitā izveidojušās skaistas un vērtīgas tradīcijas ikdienā un svētkos.

Zinību diena

Kad atkal kārtējo reizi tuvojas 1. septembris, pat lielākie delveri kļūst nemierīgi un nevar sagaidīt mācību gada sākumu - lai satiktu savus klasesbiedrus, kuri nav redzēti visu vasaru, lai satiktu savus draugus, padalītos notikumos, kas pa vasaru ir sakrājušies pietiekami daudz. 1. septembrī visi dodas uz skolu - sapucējušies, brūni nosauļojušies, laimīgi un atpūtušies. Rokās ziedi savām iemīļotajām skolotājām. Sākas svinīgā līnija. Zvana skaņām skanot, 9. klases skolēni ieved mazos pirmklasniekus. Skolas vadība sveic visus ar jaunā mācību gada sākšanos. Skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar jaunumiem, kas sagaida jaunajā mācību gadā. Jaunais mācību gads ir sācies!

saules kaujaSaules kaujas atceres sarīkojums

Katru gadu 22. septembrī Vecsaules, Jaunsaules un Ozolaines skolas, pieaicinot arī lietuviešu draugu skolas (Kriukai un Balsiai), svin Baltu vienotības un Saules kaujas atceres dienu. Šajā sarīkojumā tiek organizētas dažādas sacensības, atrakcijas, tiek paēstas kopīgas pusdienas un tad - kopīga atpūta diskotēkā. Informācija par Saules kauju no vēstures materiāliem: Saules kauja (22.09.1236.) - 1236.gada 22.septembrī lietuvieši uzvar Zobenbrāļu ordeņa karaspēku Pāvests Gregors IX 1236. gada 16. februārī izdeva bullu, kurā uzdeva legātam Modenas Vilhelmam gādāt, lai krustneši no Brēmenes baznīcas provincēm Saksijā - Magdeburgas, Havelbergas, Brandenburgas,battle of saule 1236 death of meister volkwin by fritzvicari d5b73v4 Verdenes, Mindenes, Paderbornas diecēzēm un Gotlandes tiktu aicināti doties uz Livoniju. Līdz ar to, 1236.gada vasarā Livonijā no jauna, pēc vairāku gadu pārtraukuma, ieradās krustnešu papildspēki. Zobenbrāļu ordeņa mestrs krustnešu spiests Folkvins sapulcināja ordeņa spēkus - igauņus, līvus, latgaļus, kā arī sabiedrotos krievus no Pleskavas. Kopējais karotāju skaits nav precīzi zināms, rakstītie avoti sniedz informāciju tikai par vismaz 48 ordeņbrāļiem un 200 Pleskavas karavīriem. Krustnešu un sabiedroto karaspēks jau atgriežoties mājup nonāca pie kādas upes, kur tos gaidīja lietuviešu savāktais karaspēks. Folkvins brīdināja krustnešus par draudošajām briesmām un iespējamo kauju, taču pārgājienā nogurušais karaspēks nevēlējās uzsākt cīņu un iekārtojās nometnē. Otrā rītā, ar pēkšņu uzbrukumu,nocirstais ozols kauju uzsāka lietuvieši, uzbrukdami krustnešu karaspēkam, kurš bija vairāk noskaņots turpināt mājupceļu, nekā cīnīties. Pēkšņais uzbrukums pārsteidza krustnešus, daļa karaspēka metās bēgt, bet ielenktie ordeņbrāļi, zaudējuši smagās kavalērijas priekšrocības, pēc sīvas cīņas tika nogalināti. Savukārt caur Zemgali mājup bēgošā karaspēka atliekām, uzbruka zemgaļi. Rakstītie avoti sniedz skopas un pretrunīgas ziņas par Saules kaujas notikuma vietu, līdz ar to historiogrāfijā nav vienprātības šajā jautājumā. Atskaņu hronikā apgabals, kur notika kauja tiek saukts par Soule, Vartbergas Hermaņa hronikā circa terram Sauleorum, kas nozīmē sauliešu zemes tuvumā. Literatūrā ir divas plašāk pamatotas hipotēzes par iespējamo Saules kaujas vietu. Pirmā, ka tā notikusi uz ziemeļiem no Šauļiem Lietuvā, kur Šauļu - Jonišķu vecais lielceļš pie Jaunjūniem šķērso Mūšas. Otrā, ka Latvijā, Bauskas rajonā, Vecsaules pagastā, Čapānu mājas robežās. Pēc Saules kaujas no Livonijas atkrīt sāmsalieši, zemgaļi un daļa kuršu. Vācu ordeņa lielmestrs Hermans no Zalcas bija izšķīries par labu Zobenbrāļu ordeņa pievienošanai Vācu ordenim vēl pirms Saules kaujas iznākuma uzzināšanas, taču apvienošanos kavēja Dānijas karaļa prasības. Tikai pēc Zobenbrāļu ordeņa sūtņa Gerlaka Rota ierašanās Viterbo pie pāvesta ar ziņām par Saules kaujas iznākumu šis jautājums tika galīgi atrisināts. Pāvests pret apvienošanās atļauju prasīja atdot Dānijas karalim atņemto Ziemeļigauniju, kas arī tikai izdarīts. Rezultātā 1237.gada 14.maijā, Viterbo notiek abu ordeņu apvienošana.

Skolotāju diena
Oktobra pirmajā piektdienā skolā valda īpašs noskaņojums. Skolotāju diena ir viena no tām skaistākajām reizēm, kad skolnieks var pateikt paldies saviem skolotājiem.
Mūsu audzēkņi to prot lieliski! Katru gadu tiek organizēti koncerti, kuri veltīti skolotājiem, vecāko klašu skolēni vada stundas, kas pierāda, ka viņi ir spējīgi savu skolotāju darba turpinātāji. 

Ziemassvētku sarīkojums

Adventes laikā skolā ir jūtama Ziemassvētku gaisotne. Noskaņu rada skolēnu, skolotāju un vecāku kopīgi darinātie Ziemassvētku dekori, kas top Rūķu darbnīcās. Ziemassvētku pasākumi notiek gan skolai kopīgi, gan katrai klasei atsevišķi. Šajos pasākumos piedalās arī skolēnu vecāki. Pirms došanās Ziemassvētku brīvdienās notiek kopīga pulcēšanās un vēlējumu izteikšana, dziedāšana.

maminu dienaMātes dienas koncerts

Katru gadu, atzīmējot Mātes dienu, skolā tiek organizēts koncerts, kurā piedalās gan deju kopas "Adatiņa" dejotāji, gan amatierteātra aktieri, gan skolas koris. Uz šo koncertu tiek mīļi aicināti visi vecāki, un klausītāju parasti netrūkst. Lai koncertu varētu noskatīties visi atnākušie, parasti tas tiek rīkot ārā - Zaļajā klasē. Savā ziņā tas ir atskaites koncerts par mācību gadā apgūto.

Pēdējais zvans

Klāt eksāmenu laiks, tāpēc nedēļu pirms skolas mācību gada beigām skan pēdējais zvans uz stundu 9. klašu skolēniem. Par pārsteigumiem šajā dienā rūpējas 8. klašu skolēni.    

Izlaidums

Jūnijā, kad eksāmeni nolikti, skolas zāle uz dienu svētku noskaņā ir devītajiem, viņu vecākiem, radiem un draugiem. Tiek saņemti dokumenti par pamatizglītības iegūšanu.