Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Madars, Alfrēds, Fredis

Uzdevumi:

Skolas padomes galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izvirzīšana un ar skolas darbību saistītu jautājumu izskatīšana, kā arī skolas budžeta līdzekļu racionāla izlietojuma akceptēšana.

Darbības:

  • apspriež skolas darbībai nepieciešamos noteikumus;
  • izvirza priekšlikumus skolas attīstības plānam un to apstiprina;
  • risina jautājumus saistītus ar skolas darba režīmu;
  • apspriež mācību procesa organizāciju;
  • analizē ārpusskolas aktivitāšu iespējas;
  • izsaka priekšlikumus audzināšanas darba virzieniem;
  • izskata materiālās bāzes attīstību u.c. ar skolas darbību saistītus jautājumus.

Padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumu, tā strādā ciešā kontaktā ar skolas vadību un sadarbībā ar skolēnu vecākiem.

Skolas padomes reglaments

E- klase

lejupielāde

Seko mums Facebook

Pasākumu kalendārs

kalendars

 

Stundu laiki

0.

7.45

8.25

1.

8.30

9.10

2.

9.20

10.00

3.

10.10

10.50

4.

11.05

11.45

5.

12.15

12.55

6.

13.00

13.40

7.

13.45

14.25

8.

14.30

15.10

Stundu saraksts

stundusaraksts

Autobusa saraksts

 

busins

Piektdienās autobuss kursē uz:

  • Bausku plkst. 13.00
  • Vidiņiem plkst. 13.00
  • Jaunsauli plkst. 13.40

Skola2030

logo

Bauskas novads

bauska logo

No skolas sākas ceļš