Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

 

Vīzija 

SKOLA IR VIETĒJAIS ATTĪSTĪBAS UN KULTŪRAS CENTRS.  SKOLĀ IR IZREMONTĒTI MĀCĪBU KABINETI, KURI IR APRĪKOTI AR PROJEKTORIEM. SKOLĀ TIEK NODROŠINĀTAS KONKURĒTSPĒJĪGAS PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVES IESPĒJAS, KĀ ARĪ ĪSTENOTAS SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KĀ IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA, PLAŠS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS. SKOLĀ STRĀDĀ KVALIFICĒTI UN RADOŠI PEDAGOGI. SKOLOTĀJU, IZGLĪTOJAMO UN VIŅU VECĀKU CIEŠĀS SADARBĪBAS VIDĒ IZGLĪTOJAMIE IEGŪST LABAS ZINĀŠANAS, APGŪST ATBILSTOŠI SAVĀM SPĒJĀM IZZIŅAS DARBĪBAS PAŅĒMIENUS UN PRASMES. MĀCĪBU PROCESS IR VIRZĪTS UZ KATRU IZGLĪTOJAMO, NEATKARĪGI NO VIŅA SPĒJĀM, IZMANTOJOT MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDĀS DAŽĀDAS MŪSDIENĪGAS DARBA METODES UN PAŅĒMIENUS.

 

Mēs lepojamies

  • AR 164 GADUS, NO 1853.GADA, ILGO, TRADĪCIJĀM BAGĀTO VECSAULES SKOLAS PASTĀVĒŠANAS VĒSTURI, KAS IR IZPĒTĪTA UN APKOPOTA; 
  • AR SAVIEM AUDZĒKŅIEM, KURI NO GADA GADĀ SASNIEDZ LABUS REZULTĀTUS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS NOVADĀ UN, IEGUVUŠI PAMATIZGLĪTĪBU VECSAULES PAMATSKOLĀ, TURPINA IZGLĪTOTIES BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ UN CITUR;
  • KA LĪDZTEKUS MĀCĪBU DARBAM IZGLĪTOJAMIE SEVI RADOŠI PILNVEIDO ZĪMĒJOT, DZIEDOT, DEJOJOT, SPĒLĒJOT TEĀTRI UN DAMBRETI, KĀ ARĪ SPORTOJOT UN SASNIEDZOT ŠAJĀS JOMĀS LABUS REZULTĀTUS;
  • AR SAVĀM TRADĪCIJĀM, ĪPAŠI „NAKTSTAURIŅU LIDOJUMU” MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMĀ UN 18 GADUS ILGĀM DRAUDZĪBAS SAITĒM AR BALSU UN KRIUKU PAMATSKOLĀM LIETUVĀ.