Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana  garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai,  sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

VECSAULES PAMATSKOLAS PROJEKTA VĒRTĒJUMS skolēnu, skolotāju, vecāku skatījumā:   Vecāku viedoklis: interesanti uzdevumi ne tā kā mācību stundās, kopīgas rotaļas, pozitīvas spēles prieks.   Skolotāju viedoklis: Katrai nodarbībai skaidri definēts nodarbības mērķis un uzdevumi, detalizēts nodarbību plānojums. Padomāts par nepieciešamajiem izdales materiāliem nodarbībās (zīmuļi, krāsas, spēles, kopējamais papīrs, printera pulveris utt.) Izveidotā mācību metodika ir kā palīgs pedagogam paaugstināt skolēnu izziņas procesu vispārējo attīstību. Līdz ar to sekmējot mācību motivāciju bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.   Sākumskolas skolēni: Man labāk patīk rūpīgi krāsot mandalas. Man nepatika īsti, kur ir jāmeklē burti. Es gribētu vēl citus uzdevumus un gribētu pavasarī aizbraukt ekskursijā. Man patika uzdevumi, kur bija jāuzmin mīklas. Es vēl gribētu risināt atjautības daudzus uzdevumus…..  

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana  garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai,  sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

  Vecsaules pamatskola no 2012. 1.septembra līdz 2013. gada 31. decembrim piedalās Eiropas sociālā fonda īstenotajā projektā- „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”. Šajā projektā, kā atbalsta pasākumu programmas realizētāji strādā 2 pedagogi – Vecsaules pamatskolas psiholoģe Līga Lepse un skolas sociālais pedagogs Skaidrīte Balode. Nodarbības notiek 1-2x nedēļā ar sākumskolas un 7.-9.klases izglītojamiem. Projekta laikā audzēkņi pedagogu vadībā apgūs prasmi gan labāk izzināt un izprast sevi, gan mācīties, kā arī noskaidros, kā vieglāk iekļauties sabiedrībā. Projekta mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu, realizējot inovatīvu starpdisciplināru atbalsta pasākumu programmu Vecsaules pamatskolā. Atbalsta pasākumu programma ietver pasākumus profesionālai izaugsmei, attīstībai, komunikāciju un sadarbības spēju pilnveidošanai darbojoties grupās, sociālai adaptācijai, mazinot trauksmes, depresijas un stresa līmeni, veicina sekmības uzlabošanu, uzmanības atmiņas, uztveres, loģiskās domāšanas un valodas pilnveidošanu, ietver vingrinājumus skolēnu kustību, praktisko iemaņu un profesionālās izaugsmes pilnveidošanai, mazina stājas problēmas, veicina prasmi izteikties un attīsta radošumu. Nodarbības veicinās sociālo, komunikatīvo, uzņēmēj prasmju un radošuma pilnveidošanu. Programma ietver arī pārgājienu un ekskursiju. Mācību ekskursijas laikā tiks tuvāk iepazīstināti ar apkārtnes uzņēmumiem, apgūtas jaunas sociālās prasmes un dzīves darbības iemaņas. Pārgājiena laikā bērni pilnveidos savas fiziskās spējas, labāk iepazīs tuvējo apkārtni un kultūrvēsturiskos objektus Mācību laikā skolēni saņems regulāras individuālas daudz profila speciālistu konsultācijas, kas ļaus labāk saprast mācību vielu un būt veiksmīgākiem sekmju gūšanā. Psihologa vadībā notiks bērnu un jauniešu personības, pilnveides nodarbības, izmantojot specifiskas darba metodes paaugstinot bērnu pašvērtējumu, mācīšanās motivāciju, dzīves jēgas izpratni, tādejādi mazinot trauksmi un citus psiholoģiskā riska faktorus.